Družina je pomemben dejavnik pri iskanju rešitev, s katerimi se srečujejo otroci, mladostniki in njihovi starši. Z vključevanjem vseh družinskih članov v proces iskanja želene spremembe se veliko lažje oblikuje konstruktivna smer, ki prispeva k izboljšanju medosebnih odnosov v družini ter učenju drugačnih načinov povezovanja. Doseženi pozitivni  premiki komunikacijskih vzorcev na nivoju družine prav tako pogosto pripomorejo k hitrejšemu reševanju vedenjskih in čustvenih stisk posameznika. Glede na naravo težav se družinska terapija pogosto kombinira s partnersko terapijo oziroma z individualnimi oblikami pomoči otrokom in mladostnikom.

Družinska psihoterapija