Hipnoterapija je učinkovita oblika pomoči otrokom in mladostnikom, da v procesu odraščanja in osamosvajanja lažje sledijo zastavljenim ciljem ter ohranjajo potrebno notranje ravnovesje. Še posebej lahko pomaga na področju učenja, samoraziskovanja, osebnostne rasti, izgrajevanja samozaupanja, premagovanja vsakodnevnih stresnih okoliščin, strahov pred šolsko neuspešnostjo in socialno izpostavljenostjo ter pri soočanju z nepričakovanimi in težkimi življenjskimi situacijami.