teens

Pogoste teme s katerimi se srečujemo pri našem terapevtskem delu z otroki in mladostniki so:

  • samopodoba
  • čustvene težave kot posledica različnih stresnih dejavnikov (ločitev staršev, rojstvo sorojenca, smrt družinskega člana, vrstniško izsiljevanje, šolska neuspešnost…)
  • hiperaktivnost
  • travmatični dogodki
  • anksioznost (tesnobe v družabno obremenjujočih in zahtevnejših okoliščinah itd.)
  • depresivne motnje razpoloženja
  • odvisnost od psihoaktivnih substanc in socialnih omrežij

Zaradi učinkovitejšega in trajnejšega doseganja želenih sprememb se obravnava otrok in tudi mladostnikov pogosto kombinira z družinsko terapijo.