Kdor želi doseči oddaljeni cilj, mora narediti veliko malih korakov. (Helmut Schmidt)

     Cenik

  • Prvo srečanje-individualno (45 minut)                                               50 EUR                                          
  • Vzgojno svetovanje staršem (50-55 minut)                                        60 EUR
  • Partnerska in družinska psihoterapija (60 minut)                                80 EUR
  • Individualna psihoterapija za odrasle   (50-55 minut)                         60 EUR
  • Individualna psihoterapija za otroke in mladostnike  (45-50 minut)    50 EUR
  • Skupinska psihoterapija      (90 minut)                                                35 EUR
  • Učna terapija (za študente psihoterapije)                       (60 minut)     45 EUR
  • Supervizija   (individualna)                                              (60 minut)     60 EUR

Vsako terapevtsko srečanje je mogoče odjaviti brez  plačila vsaj 48 ur pred dogovorjenim terminom. V kolikor je bil izostanek javljen v manj kot 48 urah, se ne glede na razloge plača polovična cena terapevtskega srečanja. Če odsotnost ni bila sporočena, je višina nadomestila enaka kot v primeru opravljene terapije.

Cena srečanj je odvisna tudi od finančnih zmožnosti posameznika, para in družine, ter se lahko po dogovoru s terapevtom zniža.