Čeprav med svetovanjem in psihoterapijo včasih težko potegnemo jasno ločnico, je svetovanje za razliko od psihoterapije velikokrat kratkotrajnejše in običajno vključuje mobilizacijo ali (re)organizacijo že obstoječih virov.
Pogosteje je v ospredju:

  • pri reševanju raznih vzgojnih vprašanj (npr. ko vas skrbijo vedenjske in čustvene posebnosti vašega otroka ali mladostnika;
  • ko želite izboljšati komunikacijo med vami in vašim otrokom oziroma mladostnikom;
  • ko se želite seznaniti z možnimi vzroki za moteče vedenje;
  • ko se sprašujete «kaj naj naredim«, da se bo moj otrok vedel drugače…;
  • pri iskanju rešitev s pomočjo katerih boste uspešneje uporabljali svoje sposobnosti in izkušnje;
  • pri iskanju in uporabi učinkovitejših načinov vzgojnega delovanja.
 
  •